Læsetid: 2 minutter

Den politiske scene i Folketinget

L 182 Forslag til lov om ændring af SU-loven.(Tillægsstipendium til uddannelsessøgende med en funktionsnedsættelse i erhvervsuddannelse og forhøjelse af fribeløb). vedtages idag.

Om lovforslaget

Resumé:Lovforslaget er en udmøntning af en aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti om handicaptillæg til uddannelsessøgende i erhvervsuddannelse og forhøjelse af fribeløb, indgået den 20. december 2018. 
Med lovforslaget foreslås, at fribeløbet hæves med 1.000 kr. for alle, dvs. til 8.846 kr. pr. måned (i måneder med SU) for elever på ungdomsuddannelserne og til 13.375 kr. pr. måned (i måneder med SU) for studerende på videregående uddannelser. 

Det foreslås også, at elever på erhvervsuddannelserne med psykiske eller fysiske handicap fremover skal have mulighed for at modtage et handicaptillæg på 5.500 kr. pr. måned i tillæg til den almindelige SU, i lighed med det nuværende handicaptillæg til studerende på videregående uddannelser. 

Det foreslås, at ændringerne får virkning fra 1. januar 2019. 

Generelt er det fornuftigt, at erhvervsuddannelser også kan udløse handicaptillæg, dog må det forventes at gøre det endnu mere besværligt, at få revalideringer i fremtiden, da dette tillæg et stykke af vejen giver den støtte som revalidering er tiltænkt.

L 180 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love.(Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser). 2. behandles idag og forventes vedtaget på torsdag.

Resumé:Med lovforslaget gøres forsøgsordningen, hvorefter en borger har ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser, permanent. 

Med lovforslaget kan borgere afvise at tage imod lægebehandling, uden at det kan få betydning for retten til sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse eller for kommunens vurdering af, om der er grundlag for at bevilge fleksjob eller tilkende førtidspension. 

Med lovforslaget justeres ordningen således, at kommunen efter den 30. juni 2019 ikke skal inddrage sundhedskoordinatoren, hvis den sygemeldte afviser at modtage lægebehandling. 

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft 1. juli 2019.

Dette er en videreførelse af en forsøgsordning, som nu gøres permanent, og er generelt et ganske fornuftigt tiltag, der er mange der ikke har været bekendt med dette forslag, men vi støtter op om det.

B 140 Forslag til folketingsbeslutning om arbejdstilladelse til EU-/EØS-borgere. 1. behandles idag

Resumé:Ifølge forslaget skal regeringen arbejde for at ændre EU-reglerne, således at Danmark kan stille krav om, at EU-/ EØS-borgeres beskæftigelse her i landet er betinget af, at myndighederne har udstedt en arbejdstilladelse. 

Forudsætningen for arbejdstilladelsen skal være, at der foreligger en ansættelseskontrakt, som er godkendt af den fagforening, der har overenskomsten for det pågældende område.

Dette beslutningsforslag har ikke gang på jord, det er et direkte angreb på et af de grundlæggende principper i hele EU, og vil iøvrigt slet ikke kunne udmøntes pga. den danske model, som jo udelukker mindstelønninger. I tillæg vil det gøre alt mere bureaukratisk og kræve endnu flere Djøffere ansat i det offentlige, da EU-retten giver enhver ret til at tage arbejde i et hvilket som helst EU-land fra det sekund, de træder ind i landet.

Facebook Kommentar