Udgivet i

Forskelsbehandling

Læsetid: 1 minut

I 2017 under behandling af L 163, “pågående stramning af familiesammenføring” skrev Folketingets Lovsekretariat:

I afgørelsen Biao mod Danmark (sagsnr. 38590/10) fremhævede domstolen, at Danmark var det eneste blandt 29 undersøgte medlemslande i Europarådet, som fandt det nødvendigt at forskelsbehandle egne statsborgere i forhold til adgangen til familiesammenføring. Dette var et element, som kunne tale imod, at en sådan forskelsbehandling kunne retfærdiggøres. I Biao mod Danmark skyldtes forskelsbehandlingen 26 års- reglen, som forskelsbehandlede mellem personer, som var født danske og personer, som senere i livet blev tildelt dansk statsborgerskab. Da denne sag vedrørte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, var Danmark pålagt en større bevisbyrde.

Dette er blevet en stigende tendens, selvom dommen er fra øverste menneskerettighedsdomstol (Storkammeret), gjorde det klart at det må man IKKE!


Hvorfor findes integrationsydelse?

Danske statsborgere forskelsbehandles, dermed bliver anerkendte flygtninge også.


Hvorfor er der opholdskrav til dagpenge? 


Danske statsborgere forskelsbehandles, og dermed bliver enhver der har haft ophold udenfor EU også.

Alle er pålagt optjeningsprincippet, som netop er et legalt princip når det gælder alle.

Hvorfor laver man ikke lovgivning, der giver mening?

På dansk, de danske regler er i udgangspunktet i strid med EMRK. Fordi der sker forskelsbehandling af danskere alt efter hvilket regelsæt man anvender.