Udgivet i Skriv en kommentar

Skal jeg søge 2 jobs om ugen?

Læsetid: 3 minutter

Rekruttering: Det er ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) en udbredt misforståelse, at ledige ifølge loven skal søge et bestemt antal job om ugen, og jobcentrene har ifølge ministeren i dag rammerne til at sikre et godt match mellem ledige og virksomhed.

Avisen Danmark har søgt at træffe beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen for en kommentar til Dansk Erhvervs kritik af jobcentrene, og han svarer i en mail, at

“en af jobcentrenes hovedopgaver er at hjælpe ledige og virksomheder med at finde hinanden og sikre, at ledige reelt står til rådighed for job og ikke bare sender umotiverede ansøgninger”.

– Den opgave har vi netop givet dem mere frihed til at udføre med aftalen om en mere enkel beskæftigelsesindsats. Blandt andet har vi afskaffet kravet om, at man skal søge job, hvis man allerede har fået ét eller er på vej på for eksempel pension eller barsel. Vi har samtidig afsat i alt 37 millioner kroner til at forbedre jobcentrenes virksomhedsservice i år og næste år, skriver ministeren.

Der er ifølge ministeren ikke noget fast lovkrav om, at ledige skal søge et bestemt antal job om ugen, hvilket har været en udbredt misforståelse, og jobcentrene har efter ministerens opfattelse rammerne til at sikre et godt match mellem ledige og virksomhed uden at gå på kompromis med, at ledige skal stå til rådighed.

– Og vi følger nøje, hvor gode jobcentrene er til at hjælpe ledige i job, lyder det fra ministeren.

_______________________

Hvad siger loven egentligt?

Personen skal endvidere løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet (Aktivloven §13a stk.4.)

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 11

En person kan tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret.

Stk. 2. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som ønsker at modtage dagpenge eller er berettigede til dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret på den første ledighedsdag. Den ledige skal mindst hver 7. dag tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende.

Stk. 3. Personer, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som kommunen vurderer er henholdsvis jobparate og åbenlyst uddannelsesparate, skal tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen skal sørge for, at det sker. For jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere skal det ske ved første henvendelse til kommunen om hjælp, og for åbenlyst uddannelsesparate skal det ske senest efter 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp. Den ledige skal mindst hver syvende dag tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende.

Stk. 4. Personer omfattet af § 2, nr. 1 og 2, samt personer omfattet af § 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, skal være aktivt jobsøgende. Jobsøgningsaktiviteter skal løbende dokumenteres i en joblog på »Min side« på Jobnet. Personer omfattet af § 2, nr. 1, kan dog dokumentere jobsøgningsaktiviteter i arbejdsløshedskassens digitale joblog. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som er ledige, skal løbende dokumentere deres jobsøgningsaktiviteter i en joblog på »Min side« på Jobnet, jf. dog § 75, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik.

Dermed fremgår kravet ikke af loven, og det bør altid påtales, da virksomheder skal have lov til at forholde sig til motiverede ansøgninger og ikke ansøgninger fra fx en ufaglært tidligere alkoholiker, der søger en stilling som departementchef i Statsministeriet.

 

Udgivet i Skriv en kommentar

et godt liv, selvom du er en udsat borger

Læsetid: 3 minutter

Du kan godt have et godt liv, selvom du er en udsat borger.

 

”Jeg har selv gået vejen, vil du med?”

 

Et både simpelt og imødekommende spørgsmål.

 

Selvom det lyder simpelt, så betyder det rigtig meget for Karin som er drivende kraft i foreningen.

Spørgsmålet er faktisk hele grundlaget for Karins imødekommende tilgang til det frivillige arbejde, som hun brænder så meget for.

Karin har selv kæmpet med diagnoserne ADHD og Borderline som følge af, at hun med sine egne ord oplevede massivt omsorgssvigt som barn. Derfor er hun frivillig i mange sammenhænge.

Hos Landsforeningen Social Anstændighed, SIND, ADHD-LGV og har også været peer-støtte i Guldborgssund kommune.

Karins liv tog en stor drejning for ca. 3 år siden, da hun mødte sin kæreste, der var medlem af SIND. Han havde også et sygdomsforløb bag sig, og hos ham mødte hun en forståelse for sin situation, hun ikke havde oplevet før. ”Udsatte sårbare mennesker har nogle gange svært ved at sætte ord på, men en ligesindet kan sætte ord på efter bare en halvsætning…” udtaler Karin om mødet.

Kærestens forstående tilgang til hende inspirerede Karin til selv at blive frivillig, i første omgang i SIND, så hun kunne bruge sine egne erfaringer til at hjælpe mennesker med krise i sindet.

Glæden ved at se andre få et glimt i øjet

Karin fortæller, at arbejdet som frivillig ikke kun har givet hende muligheden for at være der for andre – og det har haft en positiv effekt på hendes eget liv.

Karin har tidligere været ude som bisidder i andre sammenhænge, også her har hun fået både styrke og glæde ved at se andre få et glimt i øjet, når de er blevet mødt af en udstrakt hjælpende hånd:

”Der skal ikke meget til, at folk tager fat i hånden, for de bliver forstået uden, at de selv skal bruge kræfter på at blive forstået,”

siger Karin og kommer med følgende eksempel: ”Jeg er bisidder for en borger, der har massiv social angst og er fysisk ødelagt, men når jeg er sammen med borgeren, så ved borgeren, at jeg står standby bag borgeren. Borgeren har virkelig fået flyttet nogle grænser, og det er virkelig sejt gået. Jeg ser nogle gange et lys i øjnene på borgeren, som om det er juleaften.”

 

Flere optikker på psykisk sårbarhed

Tiden som frivillig har også lært Karin om forskellige psykiske diagnoser, og hvorfor hjernen reagerer, som den gør. Det er viden, hun har fået gennem forskellige kurser. Den viden har både hjulpet Karin med at forstå sig selv, og givet hende flere optikker på det at være ramt af psykisk sårbarhed.

For mennesker med psykisk sårbarhed kan nemlig bidrage med noget helt særligt, som Karin selv siger:

”Du kan godt have et godt liv, selvom du er sårbar. Du kan være mere værd for andre, for du kan tænke ud af boksen og se anderledes på tingene, end almindelige mennesker kan.”

Hvis man sidder og overvejer at blive frivillig i Landsforeningen Social Anstændighed, men ikke ved, hvor man skal starte, kan en indgangsvinkel være at møde Karin, og få en snak om det at være frivillig, eller måske tage til et af de mange foredrag der afholdes af de forskellige foreninger rundt om i landet.

En vigtig huskeregel er at man godt må sige fra eller gå fra, hvis man får følelsen af ikke at magte mere under fx et foredrag. Denne følelse kan Karin godt genkende: ”jeg går fra, når jeg får behov for det. Og hvis man tænker ”Nu kan jeg ikke mere”, så gå hjem og søg noget mere information på nettet. Selvom jeg fx kun har deltaget en halvtime, så har jeg altid fået noget med hjem. Og hvis du ikke kommer, får du jo slet ikke noget med hjem, fastslår Karin

Vil du vide mere om det at være frivillig?

[formidable id=”9″]