Læsetid: 1 minut

Integrationsydelsen skal domstolsprøves!

Tusind tak, til dem af vores følgere, venner, bekendte og andre godtfolk, der har sendt bidrag til denne meget vigtige sag.

Vi har nu nok til at få indledt retssagen, næste trin er selve retssagen, som kommer for til august, med mindre der sker noget totalt uventet igen, det kom ærligt, meget bag på os at Folketingets Ombudsmand har blandet sig i en sag om en hjemløs dansk statsborger, som har medført at denne er kommet på kontanthjælp.

Der er ikke afsat mere end 2 dage til selve retsmøderne, men det skal forventes at det tager 1 månedstid derefter før der falder dom, med mindre domstolen vil have EU-domstolen til at forholde sig til et punkt i sagen, umiddelbart er der ikke sket anmodning herom, hvorfor det ikke forventes.

Vi skal forvente at sagen bliver anket, da modparten næppe retter ind uden at prøve at få omstødt dommen.

Derfor fortsætter vi indsamlingen. MobilePay 35291 indsamlingen er som nævnt i flere tidligere indlæg godkendt af indsamlingsnævnet.

Grundlaget for retssagen kort forklaret:

Danske statsborgere bliver forskelsbehandlet i direkte strid med menneskerettighedskonventionens artikel 14, som Danmark iøvrigt tidligere er dømt for ikke at overholde.

Retssagen er principiel. Starthjælpsdommen, giver ikke et grundlag for denne sag, da den alene var anlagt af en flygtningefamilie, som derfor ikke blev diskrimineret ift. danske statsborgere der accepterede at blive sat på nedsat ydelse.

Facebook Kommentar

Kommentar