Arbejder for:

  • Et system, som følger hensigten med lovgivningen
  • En arbejdsgiver skal have hurtig hjælp og afklaring af enhver problemstilling.
  • En arbejdsløs, skal have konstruktiv hjælp til at finde et nyt arbejde.
Kort sagt: Det der giver mening for den enkelte og dermed samfundet.
Har man andet end ledighed som problem er løsningen retfærdig, enkel, hæderlig, anstændig, behandling
Jævnfør WHO’s definition skal det sætte borgere med nedsat funktionsevne i stand til:
”at nå og opretholde deres bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne”.
Er man så syg, at man ikke umiddelbart indenfor 6 måneder er rask, skal man tilkendes en vedvarende ydelse, som naturligvis automatisk forlænges uden mulighed for administrativ ændring, så længe man ikke er blevet rask, til brug for afklaring af om man må anses for ikke rask bruges en lægeerklæring, som ikke kan tolkes i flere retninger, er begrænsningen af kronisk stationær karakter skal man ændres til den ydelse der giver mening hurtigst muligt, dette findes allerede i lovgivningen som nævnt her:
Lov om Aktiv Socialpolitik § 3. Enhver, der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp efter denne lov. For at få vedvarende hjælp til forsørgelse skal modtageren
1) være dansk statsborger,
2) være statsborger i en EU/EØS-medlemsstat eller familiemedlem til en sådan og være berettiget til ophold efter fællesskabsretlige regler.
Hjælp til forsørgelse anses for vedvarende, hvis den er ydet i mere end ½ år eller må påregnes at ville vare mere end ½ år.
www.borgerindkomst.dk er også en reel mulighed for at opnå social anstændighed.
Naturligvis arbejder vi også for at enhver relateret problemstilling skal behandles efter social anstændig behandling, også i relation til fx. handicappede børn, og evt. egen plejen af børnene (tabt arbejdsfortjeneste osv.) Vi anviser hjælp til børnesager, vi har desværre ikke ressourcerne til dem selv.

Vi laver foredrag og sociale arrangementer