Læsetid: 2 minutter

Reglerne

​En sagsbehandler i et kommunalt jobcenter kan henvise en borger til udredende undersøgelse i Klinisk Funktion. 

En borger må kun henvises til Klinisk Funktion, hvis borgerens sag er under forberedelse til at blive forelagt rehabiliteringsteamet, eller hvis sagen allerede har været forelagt rehabiliteringsteamet. 

Er man som sagsbehandler i tvivl om sagen kan henvises til Klinisk Funktion, kan man tage kontakt til Socialmedicinsk Enhed eller spørge sundhedskoordinatoren fra Socialmedicinsk Enhed. ​

Der e​​​r tre henvisningsmuligheder:

  • ​Almindelig speciallægeundersøgelse
  • Lille tværfaglig udredning: samler borgers funktionsniveau i et smallere tværfagligt perspektiv
  • Stor tværfaglig udredning: indbefatter de nødvendige undersøgelser i et bredere tværfagligt perspektiv

Henvisningen skal præcisere formål, ønsker og forventninger til undersøgelsen. Praktiske ønsker til mødetid, tolkebehov (sprog og dialekt) skal ligeledes fremgå.

Klinisk Funktion har behov for adgang til alle relevante sagsakter og et underskrevet samtykke.

Henvisningen udarbejdes og sendes til Socialmedicinsk Enhed via Mediconnect, eller undtagelsesvis ved at udfylde og sende blanketten LÆ 271.

Borgeren bør inden henvisningen informeres om kommunens formål med undersøgelsen.

Den udsendte Informationsskrivelse om Klinisk Funktion bedes uddelt til borgeren.

Henviste sager visiteres af en seniorlæge i Klinisk Funktion, for at sikre, at Klinisk Funktion er enig i undersøgelsens relevans, dens omfang og at sagen er tilstrækkeligt oplyst. Henviser skal sikre sig, at kontakt via mail eller telefon er muligt.

Tilbagemelding sker hurtigst muligt i form af LÆ 275 samt kopi af journal.

Hvis borger har behov for yderligere undersøgelser sendes kopi af primærjournalen til jobcenteret som orientering.​

Passer det til en Jobparat?

Nej naturligvis ikke, da eneste grundlag for at være jobparat i lovens forstand at man “bare” mangler et arbejde..

Er man i en tilstand hvor tvivlen om Klinisk Funktion kan opstå er man aktivitetsparat og naturligvis også undtaget fra 225-timers reglen.

Desværre

Er der jobcentre der er blevet så kreative at de anvender netop 225-timersreglen som afpresningsmiddel overfor selv syge borgere, der dermed kan risikerer at stå helt uden Grundlovens garanterede forsøgelse, hvis de altså er gift/samlevende med en lønansat der ikke tjener nok, der skal tjenes lidt over 20.000 kr. om måneden før skat og AM-bidrag, før der sker en reduktion i indkomsten for kontanthjælpsmodtageren uden brug af 225-timersreglen, er lønnen mindre vil kommunerne bruge loven til at opnå besparelsen på hele ydelsen, da der i lovens tekst står, at den der er længst væk fra arbejdsmarkedet mister sin ydelse, hvis man er gift/samlevende. Alle andre grupper mister et mindre beløb, uanset om de er syge eller raske.

Det er flere konkrete sager

Vi har flere sager af denne slags og vi kan kun sige, at vi tager stor afstand fra de kommunale forvaltningers magt-arrogance, samfundet er IKKE tjent med den behandling af nogen.

Anstændighed skal tilbage på dagsordenen.

Tænk over hvordan dit liv ville se ud som syg med 0-11.000 kr. udbetalt om måneden, det er virkeligheden idag.

Du er kun en fyreseddel eller en sygdom væk fra virkeligheden, hvis du er i arbejde, selv dagpenge er blevet udhulet med fx opholdskrav, udover det hidtidige optjeningskrav.

Facebook Kommentar